Huisartsenpraktijk Overveen gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Huisartsenpraktijk Overveen deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Huisartsenpraktijk Overveen bewaart patiënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Huisartsenpraktijk Overveen houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Huisartsenpraktijk Overveen   vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Huisartsenpraktijk Overveen informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Huisartsenpraktijk Overveen informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Huisartsenpraktijk Overveen informeert patiënten indien Huisartsenpraktijk Overveen bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.