dopler onderzoek

Bij een vermoeden van afwijkingen in een (slag)ader kan uw huisarts doppleronderzoek doen. Deze techniek maakt gebruik van ultrasone golven of geluidsgolven om aandoeningen van de bloedvaten te onderzoeken.

Het is een eenvoudig en pijnloos onderzoek: een kleine sonde stuurt geluidsgolven door de huid heen en de bloedvaten kaatsen deze terug. Via analyse van de teruggekaatste signalen kan de arts onder andere de stroomsnelheid en stroomrichting van het bloed afleiden. Dit geeft een indruk van de toestand van de bloedvaten – bijvoorbeeld of er vernauwingen of verstoppingen zijn.

Afhankelijk van de indicatie kan de arts doppleronderzoek doen in armen of benen, zowel in rust als na inspanning. Soms wordt het onderzoek in verschillende houdingen herhaald.

Aandoeningen van de slagaders

Doppleronderzoek is het voorkeursonderzoek om doorbloedingsproblemen in de benen op te sporen. Mogelijke indicaties zijn plotselinge pijn in de benen, stramheid of krampen in de onderbenen bij het lopen die snel verbeteren door rust, niet of slecht genezende wondjes ter hoogte van de tenen of enkel, of een vermoeden van gangreen.

Doppleronderzoek kan ook aangewend worden om de bloeddruk te meten wanneer bloeddrukmeting met een bloeddrukmanchet onmogelijk is (bijvoorbeeld bij iemand in shock en dus met erg lage bloeddruk). Verder kan doppleronderzoek helpen bij het vaststellen van een gedraaide teelbal (hierbij draait een teelbal rond zijn bloedvatensteel, omdat de doorstroom van het bloed is afgekneld)

Aandoeningen van de aders

Via doppleronderzoek kan de huisarts een vernauwing van dieperliggende aders opsporen, oftewel diepveneuze trombose (DVT). Bij een ongehinderde bloedstroom in de aders van het onderbeen is de kans op hierop minder groot. Voor de diagnose van problemen met aders is doppleronderzoek echter minder betrouwbaar dan bij problemen met slagaders. Uw arts zal dus ook rekening houden met andere observaties.

Ook slecht functionerende kleppen in dieperliggende aders (diepveneuze insufficiëntie, kortweg DVI) zijn te vinden via doppleronderzoek, zoals een abnormale terugstroom. Normaal gesproken zorgen de kleppen in aders ervoor dat het bloed één kant op stroomt. Bij een lekkende of slecht werkende klep kan de dopplersonde een tegenovergestelde stroomrichting opsporen.