Een goed contact met uw huisarts is belangrijk. Als u medische zorg nodig heeft, kan hij of zij u dan de begeleiding of behandeling bieden die het beste bij u past. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over uw huisarts of een andere medewerker in onze praktijk.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom is wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Vanwege deze wet zijn wij aangesloten bij de Stichting Klachten en geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Bespreek uw klacht met uw huisarts

Heeft u een klacht over uw huisarts of een praktijkmedewerker? Laat het ons weten, we zoeken we graag samen met u naar een oplossing. Bent u het oneens met een beslissing over een bepaalde behandeling, dan luistert de huisarts naar uw bezwaren en bespreekt hij of zij met u een eventueel alternatief. Ook als uw klacht gaat over de benadering door een medewerker of onze (telefonische) bereikbaarheid, hopen we dat u dit meldt. Misschien kunnen we niet alles verhelpen, maar we zijn altijd bereid kritisch naar ons handelen te kijken. Via het formulier op deze pagina kunt u een klacht doorgeven.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg klachtenfunctionaris (SKGE) 

Is uw klacht na overleg met ons naar uw idee nog niet opgelost, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van SKGE. Deze klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Via deze link kunt het klachtenformulier van SKGE online invullen.

Geschilleninstantie

Als de bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet slaagt, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de geschilleninstantie van SKGE.

Via deze link kunt het geschillenformulier van SKGE online invullen.


Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Telefoon 088 0229100
www.skge.nl

Klachtenformulier

Klachtenformulier