Bij klachten in de borststreek maakt de huisarts een ECG of hartfilmpje. Hiervoor hoeft u niet naar het ziekenhuis. Redenen voor het maken van een ECG zijn bijvoorbeeld:

  • Pijn op de borst
  • Hartritmestoornissen
  • Hartfalen
  • Hoge bloeddruk
  • Soms het gebruik van bepaalde medicijnen (vooral antipsychotica)

Wat is een ECG?                           

Een ECG (ElektroCardioGram) is een hartfilmpje van de elektrische activiteit van het hart. Het hartritme ontstaat door elektrische stroompjes die als een golf over het hart bewegen. De stroompjes stimuleren de samentrekkende beweging van de hartspiercellen. Het samentrekken van het hart volgt een vaste volgorde: eerst de boezems van het hart, dan de tussenwand en tenslotte de hartkamers.

Waarom een ECG?

De informatie van het ECG geeft een nauwkeuriger beeld van de risico’s op het krijgen van hart- en vaatziekten. Dit is belangrijk voor de behandeling. Patiënten met een hoge bloeddruk hebben bijvoorbeeld twee keer zo vaak afwijkingen op het ECG.

Wat meet de ECG?

Een ECG meet de elektrische stroomprikkels in het hart. Er worden 10 electroden op uw lichaam aangebracht. De electroden geven de elektrische stroomprikkels in het hart door aan meetapparatuur. De meetapparatuur brengt de elektrische activiteit van het hart in beeld. Dit is het hartsignaal dat u kent van de tv, alleen dan vanuit 6 verschillende standpunten!

De ECG geeft de hartactiviteiten weer in 10 verschillende lijnen. Op deze manier kunnen hartritmestoornissen, doorgemaakte hartinfarcten, zuurstoftekorten in de hartspier en verdikkingen van de hartspier zichtbaar worden gemaakt. U vindt meer informatie op www.hartwijzer.nl.