Klachtenregeling

Een goed contact met uw huisarts is erg belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts. Het kan echter zijn dat u niet tevreden bent over uw huisarts of een andere medewerker van de praktijk.
De huisarts kan goede redenen hebben voor zijn of haar beslissing, maar het is ook mogelijk dat hij of zij een fout maakt of niet zorgvuldig was.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Vanwege deze wet zijn wij aangesloten bij de Stichting Klachten en geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Bespreek uw klacht met uw huisarts

Heeft u een klacht over uw huisarts of een praktijkmedewerker, bespreek dit dan eerst met hem of haar. Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, omgang of met bijvoorbeeld de (telefonische) bereikbaarheid.

Als uw huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij uw klacht ook niet proberen op te lossen.

U kunt uw klacht kenbaar maken via onze website Klachtenformulier – Huisartsenpraktijk Overveen.( link naar formulier)

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg klachtenfunctionaris (SKGE) 

Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van SKGE. Deze klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Via deze linkt kunt het klachtenformulier van SKGE online invullen.

Klik hier –> https://www.skge.nl/klacht-indienen.

 

Geschilleninstantie

Als de bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet slaagt, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de geschilleninstantie van SKGE.

Via deze linkt kunt het geschillenformulier van SKGE online invullen.

Klik hier –> https://www.skge.nl/indienen-geschil.

Postbus 8018
5601 KA Eindhoven

Telefoon 088 0229100
www.skge.nl

Klachtenformulier

    Bij verkoudheidsklachten vragen wij u een coronatest af te nemen voor dat u op het spreekuur komt, een zelftest is voldoende.